Kapelletje van Scherpenheuvel in Zemst-Laar

De mensen van Zemst-Laar hadden reeds vele jaren een bijzondere devotie tot Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. De voetbedevaarders, met hun leider Jos Vermoesen, wensten een kapel te bouwen ter ere van Onze Lieve Vrouw.

Het zou de eerste kapel zijn in een andere parochie dan in Scherpenheuvel, toegewijd aan Moeder Maagd.

 

Burgemeester Louis Lauwers en de gemeenteraad gaven toelating om op de gemeentegrond aan de herberg "De Verbrande Hoef" de kapel te bouwen.

Twaalf mensen uit de parochie zamelden 15 000 fr. in. Jos Vermoesen, Jef Vermoesen, Frans Ceulemans, Petrus Verbeyst, Jan Verbergt, Jeanne Willems, Jan Van Dyck, Frans Van Moer, Louisa De Doncker, Maria Lemmens, Tony Doms, Karel De Wit.

 

Op 11 november 1955 werd de eerste steen gelegd door de voorzitter en schatbewaarder van de Scherpenheuvelvereninging. Vele bedevaarders hielpen mee aan de bouw van de kapel.

 

Op 6 mei 1956 brachten de voetbedevaarders zelf het beeld dat door hen betaald werd, mee. Voorlopig werd het in de kerk geplaatst omdat de kapel nog niet klaar was.

 

Op 15 augustus 1956 werd het beeldje dan plechtig naar de kapel gedragen, samen met alle voetbedevaarders, chiro en b.j.b. meisjes en jongens, de KWB, de boeren- en boerinnengilde, bond van het H. Hart, onderwijzers en E. zusters en de schoolgaande jeugd, vele parochianen en vertegenwoordigers van de voetbedevaart van Humbeek en Nieuwenrode.

De geburen hadden een prachtige versiering aangebracht, 's avonds werd het geslaagde wijdingsfeest besloten met vuurwerk en een aangepaste verlichting.

 

De kapel wordt nog steeds door de familie Frans Buelens-Jeanne De Roeck en de geburen zeer goed onderhouden.

 

Om de vijf jaar wordt er rond 15 oogst een plechtigheid ingericht aan de kapel van O.L.Vrouw van Scherpenheuvel.